Plenoil gasolineras

Avís legal

1. Dades identificatives

  • Denominació social: PLENOIL, SL
  • CIF: B93275394
  • Domicili social: C/Torrelaguna 64, Edifici Fiteni III, Planta 2- CP 28043 – Madrid
  • Correu electrònic: protecciondedades@staging.plenoil.es
  • Telèfon: 91 568 74 97
  • Web: staging.plenoil.es
  • Aplicació de dispositius mòbils: APP – PLENOIL

En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: l’organització titular de domini web és PLENOIL, SL (d’ara endavant, PLENOIL), amb domicili a aquests efectes al C/Torrelaguna 64, Edifici Fiteni III, Planta 2- CP 28043 – Madrid

2. Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest portal i/o APP de PLENOIL atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau, resultin de compliment obligat.

3. Ús del portal

www.staging.plenoil.es i el seu APP proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a PLENOIL o als seus llicenciants a què l’USUARI pugui tenir accés. L´USUARI assumeix la responsabilitat de l´ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

Al registre de l’APP l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que PLENOIL ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-los servir per
(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic;
(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
(iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de PLENOIL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
(iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne els missatges. PLENOIL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que , al seu parer, no resultaran adequats per a la publicació. En qualsevol cas, PLENOIL no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

A l’APP s’ofereix l’opció d’activar el servei de geolocalització amb l’única finalitat d’aportar una informació millor a l’usuari sobre les estacions de servei disponibles, per la qual cosa es podrien recollir dades de localització geogràfica del dispositiu o terminal del Client, sempre que hagi atorgat el seu consentiment per fer-ho, amb la finalitat de facilitar la prestació de serveis, realitzar accions publicitàries i oferir-li informació personalitzada i adequada a la seva ubicació. El Client podrà en qualsevol moment desactivar l’accés a les dades de geolocalització, així com revocar el consentiment prestat per a la seva geolocalització, mitjançant la configuració dels ajustaments del dispositiu o terminal.

4. Protecció de dades

PLENOIL respectarà, en tot moment, tant el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (conegut com a “RGPD”) de 25 de Maig de 2016, així com la Llei 03/2018 de Protecció de Dades Personals i Drets Digitals com allò previst a la resta de normatives vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i aplicarà les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu que siguin necessàries, a fi de dotar del corresponent nivell de seguretat als fitxers que continguin dades facilitades pels Usuaris a través de la present WEB.

PLENOIL informa que, per a l’accés per part de l’Usuari a alguna part dels continguts o serveis oferts a la present WEB, pot ser necessària l’emplenament previ de formularis d’alta, o similar, en què se sol·licite a l’Usuari la introducció de dades de caràcter personal, per a això haurà d’acceptar la nostra Política de Privadesa Així mateix, és possible que PLENOIL activi programes “cookies”

De vegades, l’Usuari podrà facilitar les seves dades a través de formularis, bé de forma voluntària, o bé a petició de PLENOIL, a fi de realitzar consultes, sol·licitar informació, dels serveis i/o activitats oferts a través de la present WEB/APP on pogués estar interessat i/o postular-se per treballar a la nostra companyia (formulari “TREBALLA AMB NOSALTRES”).

Quan l’Usuari faciliti les vostres dades a través d’algun dels formularis d’aquesta WEB /APP, l’Usuari haurà de donar conformitat a la POLÍTICA DE PRIVACITAT per autoritzar PLENOIL a tractar les vostres dades, de conformitat amb la finalitat de la recollida.

Les dades facilitades formaran part d’un fitxer, per al qual PLENOIL posseeix un sistema de gestió de seguretat de la informació que preservarà la informació registrada en aquest.

PLENOIL només podrà cedir les dades si prèviament ha obtingut el consentiment de l’Usuari.

L’Usuari serà l’únic responsable, en cas que empleneu els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. Totes les dades facilitades per l’Usuari seran tractades de manera confidencial.

5. Propietat intel·lectual i industrial

PLENOIL per si mateix o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de www.staging.plenoil.es i de l’APP així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de PLENOIL o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de PLENOIL. L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de PLENOIL. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de www.staging.plenoil.es i del seu APP.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

PLENOIL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius als continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. Modificacions

PLENOIL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats a el portal.

8. Enllaços

En el cas que a www.staging.plenoil.es oa l’APP es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, PLENOIL no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas PLENOIL assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs dInternet.
Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. Dret d'exclusió

PLENOIL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o APP així com als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

10. Generalitats

PLENOIL perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal o de l’APP exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. Modificació de les presents condicions i durada

PLENOIL podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com apareixen aquí.

La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre PLENOIL i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid.