Plenoil gasolineras

Política de qualitat i medi ambient

PLENOIL, en la seva activitat de venda de combustible al detall, assumeix el compromís amb la qualitat segons els estàndards de la ISO 9001:2015 i coneix la importància d’integrar com a variable essencial de la seva activitat el respecte i la protecció al medi ambient en el desenvolupament de les seves activitats segons ISO 14001: 2015. Per això, la nostra organització estableix els principis següents:

  • Compromís de compliment dels requisits legals i d’altres requisits que l’organització subscrigui a més dels requisits aplicables adquirits amb els clients.
  • Compromís de millora contínua del Sistema de Gestió per aconseguir la millora del nostre exercici ambiental i els nostres processos de gestió de qualitat.
  • Protecció del medi ambient incloent-hi la prevenció de la contaminació mitjançant l’aplicació de criteris d’eficiència en consums de recursos naturals, abocaments, emissions i generació de residus pel desenvolupament de les nostres activitats, així com altres impactes que la nostra activitat pogués produir sobre el medi ambient en la mesura que sigui tècnicament i econòmicament viable
  • Col·laborar amb els nostres proveïdors per tal de millorar les seves actuacions mediambientals, que repercuteixin en una eficiència ambiental més gran de la nostra activitat.
  • Compromís de diàleg obert i cordial amb els diferents ens administratius, així com veïns i altres grups d’interessats a les nostres activitats.
  • Garantir el correcte estat de les instal·lacions i l’equipament adequat de manera que estiguin en correspondència amb l’activitat, els objectius i les metes de l’empresa.

Aquests principis són assumits per La Direcció qui disposa els mitjans necessaris i dota els seus empleats dels recursos suficients per al seu compliment, plasmant-los i posant-los en públic coneixement a través de la present Política de Qualitat i Medi ambient.

A Madrid, 09 d’abril de 2020

Direcció

Rev. 0