Plenoil gasolineras

Impulsant un Futur Energètic Sostenible i Eficient

A Plenoil, estem compromesos amb un futur més sostenible, innovador, flexible i, sobretot, un futur per a tothom. Estem en un procés d’escolta per avaluar les diverses realitats que es presenten en aquest procés de descarbonització.

Hem posat en marxa diverses iniciatives que donen suport al nostre pla de sostenibilitat per aconseguir un futur que s’adapti a tots els agents de la societat, especialment els més vulnerables.

Marc de Sostenibilitat

Treballem cada dia per facilitar una transició energètica possible per a totes les persones, les comunitats locals i la societat en general, sense tensions que puguin afectar al benestar / a l’economia de les famílies.

Mitjançant un diàleg continu amb els nostres grups d’interès, ens alineem amb les millors pràctiques en matèria de sostenibilitat, incloent persones, planeta i ètica en els negocis.

  • Reduir i evitar les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
  • Garantir la correcta gestió dels residus produïts.
  • Assegurar el compliment de la regulació vigent on operem.
  • Informar, implicar i mantenir un diàleg continu amb els diferents grups d'interès de l'Empresa.
  • Garantir la transparència i la divulgació d'informació rellevant per als grups d'interès.
  • Establir alts estàndards ètics i de governança corporativa en totes les operacions de l'empresa.
  • Prioritzar la seguretat i el benestar, proporcionant un entorn segur per a les persones.
  • Implementar programes de formació i conscienciació per als empleats sobre pràctiques sostenibles.
  • Respectar i contribuir a la protecció dels drets humans i llibertats públiques.
  • Promoure la diversitat, l'equitat i la inclusió apostant per la igualtat d'oportunitats.

Com contribuïm?

Energia renovable

Totes les nostres unitats d'abastiment estan alimentades amb energia renovable.

Panells solars

Més de 164 unitats d'abastiment ja disposen de panells solars dels quals s'abasteixen.

Punts de recàrrega

La instal·lació de punts de recàrrega ja ha començat, i Plenoil, com a actor independent, estableix el preu de la recàrrega.

Certificacions

Tenim les certificacions necessàries per garantir una correcta gestió ambiental.

Línies estratègiques

A Plenoil, treballem amb línies estratègiques clau que ajuden a assolir els objectius de sostenibilitat, com la reducció de l’empremta de carboni, la seguretat i salut de les persones i la protecció del capital natural. Estem preparats per facilitar una transició energètica sense deixar ningú enrere.

Reducció de l'empremta de carboni

Seguretat i salut de les persones

Protecció del capital natural

Transparència

POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT
ESTAT D'INFORMACIÓ NO FINANCERA
POLÍTICA DE PREVENCIÓ

El nostre objectiu principal és proporcionar la millor energia al millor preu per a tots els ciutadans, garantint així la llibertat de moviment.

Totes les nostres accions tenen com a objectiu protegir les persones, les nostres ciutats i els llocs on operem.