Plenoil gasolineras

QUALITAT PLENOIL

La qualitat del combustible subministrat a Plenoil és màxima

Combustible de
qualitat subministrat
a través d' Exolum

Amb additius especials
HQ300 i HQ400 per
cuidar el teu vehicle

Plenoil proporciona
la millor qualitat al
millor preu

Només comprem als principals operadors petrolífers del país, obtenint els nostres productes des de Exolum, anteriorment coneguda com a CLH (Centre Logístic d’Hidrocarburs), una empresa líder en el transport i emmagatzematge de productes derivats del petroli al mercat espanyol. D’aquesta manera, assegurem la traçabilitat del producte.

A excepció de les nostres benzineres ubicades a les Illes Canàries, les quals s’additiven amb Plenoil 95 i Plenoil 40.

Diesel

Additivat amb HQ300

SP95

Diesel

Additivat amb HQ400

Diesel

Additivat amb HQ300

sp95

Additivat amb HQ400

Propietats dels additius HQ300 i HQ400

HQ300

Additiu multifuncional desenvolupat per a ús en gasoils d’automoció (Gasoil A). Propietats:

 • Millora la qualitat d’ignició del gasoil (increment típic del número de cetà de l’ordre de 0,8).
 • Manté nets els injectors (pèrdua de flux inferior al 70% a l’assaig de detergència CEC F-23-A-01, Peugeot XUD-9 A/L i pèrdua de potència inferior a 2% a l’assaig CEC F98-08, DW -10).
 • Protegeix de la corrosió el sistema d’alimentació del motor (mèrit A/B++ a l’assaig ASTM D 665A).
 • Disminueix la tendència a la formació d’escuma (temps de desaparició menor de 15 segons a l’assaig NF 07-075) i, en conseqüència, les esquitxades durant el proveïment, facilitant el complet omplert del dipòsit i també disminuint el temps d’operació a les benzineres. La millora en la qualitat d’ignició, la neteja d’injectors, l’absència de corrosió i la bona conservació de les bombes d’injecció indueixen efectes positius a l’economia del carburant, a la reducció de soroll i de contaminants, a la facilitat d’arrencada , a l’arrencada en fred i, finalment, a la suavitat de conducció.
HQ400

Additiu multifuncional, desenvolupat per a ús en gasolines d’automoció. S’incorpora al braç de càrrega. Propietats:

 • Impedeix la formació de dipòsits a les vàlvules d’admissió (màxima acumulació de dipòsits-mitjana de les quatre vàlvules: 30 mg/vàlvula als assaigs M-102E, CEC F-05-A-93 i M-111, CEC F-20 -A-98). Aquest nivell de neteja s’aconsegueix tant en gasolines exemptes d’etanol com en les que el contenen en proporció de fins al 10% V/V.
 • Manté nets els injectors tant en injecció directa com indirecta. La millora en la neteja dels sistemes d’admissió dels motors indueix efectes positius a l’economia del carburant, a la reducció de contaminants, a la facilitat d’arrencada ia la suavitat de conducció.

HQ300

Additiu multifuncional desenvolupat per a ús en gasoils d’automoció (Gasoil A). Propietats:

 • Millora la qualitat d’ignició del gasoil (increment típic del número de cetà de l’ordre de 0,8).
 • Manté nets els injectors (pèrdua de flux inferior al 70% a l’assaig de detergència CEC F-23-A-01, Peugeot XUD-9 A/L i pèrdua de potència inferior a 2% a l’assaig CEC F98-08, DW -10)
 • Protegeix de la corrosió el sistema d’alimentació del motor (mèrit A/B++ a l’assaig ASTM D 665A).
 • Disminueix la tendència a la formació d’escuma (temps de desaparició menor de 15 segons a l’assaig NF 07-075) i, en conseqüència, les esquitxades durant el proveïment, facilitant el complet omplert del dipòsit i també disminuint el temps d’operació a les estacions de servei. La millora en la qualitat d’ignició, la neteja d’injectors, l’absència de corrosió i la bona conservació de les bombes d’injecció indueixen efectes positius a l’economia del carburant, a la reducció de soroll i de contaminants, a la facilitat d’arrencada , a l’arrencada en fred i, finalment, a la suavitat de conducció.

HQ400

Additiu multifuncional, desenvolupat per a ús en gasolines d’automoció. S’incorpora al braç de càrrega. Propietats:

 • Impedeix la formació de dipòsits a les vàlvules d’admissió (màxima acumulació de dipòsits-mitjana de les quatre vàlvules: 30 mg/vàlvula als assaigs M-102E, CEC F-05-A-93 i M-111, CEC F-20 -A-98). Aquest nivell de neteja s’aconsegueix tant en gasolines exemptes d’etanol com en les que el contenen en proporció de fins al 10% V/V.
 • Manté nets els injectors tant en injecció directa com indirecta. La millora en la neteja dels sistemes d’admissió dels motors indueix efectes positius a l’economia del carburant, a la reducció de contaminants, a la facilitat d’arrencada ia la suavitat de conducció.

HQ300

Additiu multifuncional desenvolupat per a ús en gasoils d’automoció (Gasoil A). Propietats:

 • Millora la qualitat d’ignició del gasoil (increment típic del número de cetà de l’ordre de 0,8).
 • Manté nets els injectors (pèrdua de flux inferior al 70% a l’assaig de detergència CEC F-23-A-01, Peugeot XUD-9 A/L i pèrdua de potència inferior a 2% a l’assaig CEC F98-08, DW -10)
 • Protegeix de la corrosió el sistema d’alimentació del motor (mèrit A/B++ a l’assaig ASTM D 665A).
 • Disminueix la tendència a la formació d’escuma (temps de desaparició menor de 15 segons a l’assaig NF 07-075) i, en conseqüència, les esquitxades durant el proveïment, facilitant el complet omplert del dipòsit i també disminuint el temps d’operació a les estacions de servei. La millora en la qualitat d’ignició, la neteja d’injectors, l’absència de corrosió i la bona conservació de les bombes d’injecció indueixen efectes positius a l’economia del carburant, a la reducció de soroll i de contaminants, a la facilitat d’arrencada , a l’arrencada en fred i, finalment, a la suavitat de conducció.

HQ400

Additiu multifuncional, desenvolupat per a ús en gasolines d’automoció. S’incorpora al braç de càrrega. Propietats:

 • Impedeix la formació de dipòsits a les vàlvules d’admissió (màxima acumulació de dipòsits-mitjana de les quatre vàlvules: 30 mg/vàlvula als assaigs M-102E, CEC F-05-A-93 i M-111, CEC F-20 -A-98). Aquest nivell de neteja s’aconsegueix tant en gasolines exemptes d’etanol com en les que el contenen en proporció de fins al 10% V/V.
 • Manté nets els injectors tant en injecció directa com indirecta. La millora en la neteja dels sistemes d’admissió dels motors indueix efectes positius a l’economia del carburant, a la reducció de contaminants, a la facilitat d’arrencada ia la suavitat de conducció.