Plenoil gasolineras

Política de privadesa

La nostra Política de Privadesa està dissenyada per ser transparents en el tractament de la informació dels nostres clients i parts interessades. Per això, proporcionem el document següent on podràs identificar com el nostre Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació exerceix el corresponent control i preservació de les teves dades i t’ofereix informació accessible sobre els teus drets com a usuari. S’ha desenvolupat considerant la normativa establerta segons el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (conegut com a “RGPD”) de 25 de Maig de 2016 i la seva adaptació al dret espanyol mitjançant la Llei Orgànica 3/2018 de 05 de Desembre de 2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

1. Antecedents

PLENOIL, SL en endavant, PLENOIL, amb CIF B93275394, domicili social i domicili C/Torrelaguna 64, Edifici Fiteni III, Planta 2- CP 28043 – Madrid és titular del domini a Internet www.staging.plenoil.es i de la seva Aplicació per a dispositius mòbils APP – PLENOIL, responsable del tractament de les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris a través d’aquest lloc web així com a través de comptes de correu electrònic inclosos sota aquest domini.

PLENOIL es compromet a assegurar que la informació personal està protegida i no s’utilitza de manera indeguda, mitjançant un Sistema de Seguretat de la Informació actualitzat i sotmès a Auditories Internes.

En aquest document expliquem qui és el responsable de tractament, amb quina finalitat es tractarà la informació personal, la legitimació per al tractament, a qui podem comunicar la informació personal, com la demanem, per què la demanem, com la fem servir, els drets que us assisteixen i també s’expliquen els processos que s’han disposat per protegir la privadesa. En facilitar-nos informació personal i utilitzar el nostre lloc web, entenem que heu llegit i comprès els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s’exposen. A PLENOIL assumim la responsabilitat de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea, i tenim l’objectiu de tractar les dades de manera lícita, lleial i transparent.

2. Qui és responsable del tractament?

Segons la normativa vigent, és la persona física o jurídica que, sol o juntament amb altres, determini els fins i els mitjans del tractament. En aquest cas, PLENOIL és responsable dels tractaments de la informació personal que fa dels seus clients.

 • WEB: staging.plenoil.es
 • APP: Plenoil
 • Denominació social és PLENOIL, SL
 • CIF B93275394
 • Email de Contacte: protecciondedades@staging.plenoil.es
 • Tfno: 91 568 74 97
 • Adreça Fiscal: C/Torrelaguna 64, Edifici Fiteni III, Planta 2- CP 28043 – Madrid
 • El seu Objecte Social correspon és la venda i el proveïment de combustible a través d’expenedors.

3. Amb quina finalitat recaptem informació personal?

Gestionem les dades del Client com a usuari del Lloc Web i de la nostra APP amb les finalitats següents;

 • Prestar els serveis inclosos al Lloc Web i/o facilitar la informació sol·licitada, ja sigui via web, per correu electrònic o telefònicament. Els correus electrònics podran reportar una confirmació de la seva recepció i lectura a través dels canals disposats per fer-ho als diferents formularis de contacte https://staging.plenoil.es/contacto/
 • Oferir una APP per a dispositius mòbils per aportar informació d’utilitat per als usuaris i facilitar la navegabilitat.
 • En qualsevol dels 2 casos, web i APP, es manté una relació directa amb el client amb finalitats publicitàries, promocionals i/o estadístiques (incloent la realització de la segmentació de perfils per adequar les ofertes i activitats de màrqueting a cada Client), relacionades amb les activitats que PLENOIL. realitzeu per mitjans convencionals i/o electrònics (correus electrònics, SMS, tiquet de compra…). Així mateix, aquestes comunicacions podran fer referència a beneficis o avantatges propis, sempre comunicats a través de PLENOIL.
 • Perquè els usuaris/es interessats/des puguin participar en potencials processos de selecció.
 • Realitzar tasques de segmentació i obtenció de perfils a través de l’anàlisi de la utilització dels serveis oferts, amb la finalitat d’adequar les ofertes i les activitats de màrqueting a cada Client, oferint productes i serveis personalitzats.
 • Atendre les incidències que es puguin ocasionar, així com elaborar enquestes de satisfacció sobre el producte o servei contractat. Es podrà contactar amb el Client en cas que es detectessin o existissin sospites fundades en relació a un possible frau o suplantació d’identitat.
 • Si escau, gestionar informació econòmica en un fitxer dús privat de PLENOIL amb les mateixes finalitats.
 • Es recapten dades de localització geogràfica del dispositiu o terminal del Client, sempre que hagi atorgat el seu consentiment per fer-ho, amb la finalitat de facilitar la prestació de serveis, realitzar accions publicitàries i oferir informació personalitzada i adequada a la seva ubicació, com per exemple les estacions de servei més properes. El Client podrà en qualsevol moment desactivar l’accés a les dades de geolocalització, així com revocar el consentiment prestat per a la seva geolocalització, mitjançant la configuració dels ajustaments del dispositiu o terminal.
 • En aquells casos en què el Client hagi accedit al Lloc Web mitjançant registre des de xarxes socials, validar les seves dades identificatives, contactar amb el Client en cas que fos detectat o existissin sospites fundades en relació a un possible frau o suplantació de la seva identitat o activitat a les xarxes, contactar-lo i remetre-li comunicacions i/o ofertes comercials personalitzades mitjançant l’obtenció de perfils i labors de segmentació, realitzar estudis de publicitat comportamental o obtenir mostres estadístiques que puguin ajudar la companyia a millorar la personalització de les ofertes que fa dels seus productes i serveis.
 • Gestionar el potencial enviament d’enquestes de satisfacció sobre la base de la compra del producte o servei de PLENOIL realitzada, per millorar dia a dia l’experiència dels nostres clients.

L’Usuari serà l’únic responsable, en cas que empleneu els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. Totes les dades facilitades per l’Usuari seran tractades de manera confidencial.

4. Quina és la legitimació per al tractament de la teva informació personal?

Pel tractament de la informació personal ens basem en la legitimació per diversos motius, en funció de cada cas;

 • Per interès legítim, com, per exemple, per a l’enviament de publicitat relacionada amb serveis dels que t’hagis informat a través dels nostres canals de comunicació, o per gestionar les possibles reclamacions que poguessin sorgir de la informació esmentada.
 • Poder fer la comunicació d’estacions de serveis i informació variada a l’usuari a través de la nostra web o de l’APP.
 • Obtenció del teu consentiment per respondre a les qüestions que ens planteges a través dels nostres formularis de contacte i comentaris.
 • Pel compliment del nostre contracte i/o característiques de la nostra relació comercial.
 • Amb el teu consentiment implícit a les nostres comunicacions comercials, per exemple, per a l’enviament d’ofertes de productes i/o serveis personalitzades i adaptades.
 • Per comunicar-nos amb tu per convidar-te a participar en un procés de selecció per ocupar un lloc a la nostra empresa.

5. A qui podem comunicar la teva informació personal?

Les dades de caràcter personal recollides en aquesta web / APP “CONTACTE“, o al registre d’usuari respectivament són recollides per a la finalitat de proporcionar el servei d’ús del nostre servei d’informació sobre les nostres ubicacions, serveis i productes de PLENOIL . Al formulari de contacte de Borsa d’Ocupació, l’únic destinatari és la pròpia PLENOIL i arribat el cas, per tal de potenciar la candidatura de l’usuari, podria derivar-se a empreses participades per PLENOIL.

Per poder oferir-te els nostres serveis amb una millor qualitat i complir les nostres obligacions fiscals, et fem saber que les dades que tu ens facilitis en aquesta secció poden ser cedides a la següent empresa amb què existeixen processos col·laboratius de forma habitual ;

 • SQUET ACTUAL DESIGN, SL ,(B86158433)
  • Finalitat de la Cessió: Desenvolupament, actualització i manteniment del portal web staging.plenoil.es i l’APP de Plenoil, fet que implica l’accés a la informació.

Tots els proveïdors indicats, no tractaran les vostres dades per a finalitats pròpies que no hagin estat prèviament informades per PLENOIL. Potencialment, podríem activar alguna modalitat de comunicació alternativa a la que podràs oferir el teu consentiment i en què es podria proporcionar la teva informació a proveïdors amb l’única finalitat que s’encarreguin d’optimitzar el procés d’enviament d’informació i que es podran trobar ubicats a dins o fora de l’Espai Econòmic Europeu, trobant-se en aquest darrer cas degudament legitimades les transferències internacionals de dades (Security Shield de la UE/Suïssa).

També podran ser cedides les teves dades a administracions públiques i autoritats nacionals i/o europees competents, en els casos previstos per la llei.

6. Com pots exercir els teus drets?

Tens dret a tenir el control sobre la informació personal que recollim tant a la web com a la nostra APP d’aquesta manera nosaltres també ens assegurem que sigui precisa i veraç.

També dret a obtenir l’accés a la teva informació personal, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats recollides.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la teva situació particular, et podràs oposar al tractament de les teves dades. La teva informació personal deixarà de tractar-se per a aquelles finalitats respecte de les que hagis manifestat la teva oposició. De la mateixa manera pots exercir el dret de limitació del tractament de la teva informació personal, sol·licitant-nos-ne la conservació.

Igualment, en determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la portabilitat de les dades a un altre responsable de tractament.

Podràs exercir els teus drets sense cap cost, i tindràs dret a rebre una resposta en els terminis establerts per la legislació vigent en matèria de protecció de dades, podent triar entre els mitjans següents:

 • A través de correu postal a l’adreça C/ Duque de Sesto 40, Baix- CP 28009 – Madrid
 • Enviant sol·licitud juntament amb una fotocòpia i/o còpia escanejada del DNI del sol·licitant a l’adreça de correu electrònic: protecciondedatos@staging.plenoil.es
 • Pots presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no estigues satisfet amb la resposta de l’exercici dels teus drets. Per a més detall podeu consultar la web www.aepd.es

7. Per quant de temps emmagatzemem la teva informació personal?

Només emmagatzemem la teva informació personal en la mesura que la necessitem per tal de poder utilitzar-la segons la finalitat per la qual va ser demanada, i segons la base jurídica del tractament de la mateixa de conformitat amb la llei aplicable. Mantindrem la teva informació personal mentre hi hagi una relació contractual i/o comercial amb tu o mentre no exerceixis el teu dret de supressió, limitació del tractament, portabilitat i/o oblit de les teves dades.

En aquests casos mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-ne cap ús, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o se’n pugui derivar algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la recuperació. En cap cas no es mantindran les teves dades més de 10 anys des de la finalització de la relació contractual, termini de conservació obligatori establert per la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

8. Com protegim la teva informació personal?

PLENOIL posseeix un sistema de seguretat de la informació, per la qual cosa estem compromesos a protegir la teva informació personal. Utilitzem les mesures tècniques i organitzatives adequades amb la finalitat de protegir la teva informació personal i la teva privadesa, i revisem aquestes mesures periòdicament. Protegim la vostra informació personal mitjançant l’ús d’una combinació de controls de seguretat tant físics com informàtics o lògics, fins i tot controls d’accés que restringeixen i administren la manera com la vostra informació personal i les vostres dades personals són processades, administrades i gestionades. També ens assegurem que els nostres empleats es trobin degudament capacitats per protegir la teva informació personal. Tenim els següents Procediments Inclosos en la nostra organització sobre el que s’indica aquí;

  • Procediment d’ús d’Internet/back up
  • Avaluació i Anàlisi de Riscos
  • Gestió i registre d’activitats de tractament
  • Procediment d’assignació de responsabilitats de seguretat de la informació als RRHH

9. Ús de cookies

Veure (política de cookies)

Utilitzem cookies, serveis d’anàlisi web i complements de xarxes socials al nostre lloc web per millorar la vostra experiència de navegació. Per consultar la nostra política de cookies.

10. Quan actualitzem la nostra política de privadesa?

És possible que calgui actualitzar aquesta Política de Privadesa; per això cal que reviseu aquesta política periòdicament i si és possible cada vegada que accediu al Lloc Web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre el tipus d’informació recopilada i el seu tractament.

Pots trobar la Política de Privadesa al peu del Lloc Web. No obstant això, us comunicarem qualsevol modificació de la present política de privadesa que afecti el tractament de les vostres dades personals.

La Present Política de Privadesa es va actualitzar per última vegada a Madrid, a data 14 de Maig de 2020 .